Lektorky projektu IKATIKA: digitálna edukácia v štátnom aj materinskom jazyku je výrazný posun vpred

Lektorky projektu IKATIKA: digitálna edukácia v štátnom aj materinskom jazyku je výrazný posun vpred

V období od októbra do decembra 2017 realizovalo ministerstvo školstva pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym – pod názvom IKATIKA. Projekt bol poňatý komplexne, čiže  pedagógovia z pilotných materských a základných škôl získali okrem moderných metodických materiálov prepojených na dvojjazyčný […]

Pokračovať v čítaní
Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie v projekte IKATIKA majú pozitívny ohlas

Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie v projekte IKATIKA majú pozitívny ohlas

Prvé skúsenosti pedagogických pracovníkov z pilotných materských a základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym s výučbou pomocou inovatívnych vzdelávacích materiálov prepojených na bilingválny digitálny edukačný obsah v rámci projektu IKATIKA sú pozitívne. „V našej materskej škole využívame materiály v projekte IKATIKA, vrátane digitálneho edukačného obsahu na vzdelávanie v rómskom aj maďarskom jazyku. Naše doterajšie skúsenosti sú zatiaľ veľmi pozitívne. Vedomosti […]

Pokračovať v čítaní
Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie sú už v procese pilotného testovania  na vybraných materských a základných školách

Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie sú už v procese pilotného testovania na vybraných materských a základných školách

Pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov  z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym – IKATIKA – sa dostal do ďalšej fázy. Po tom, čo bola ukončená úvodná fáza projektu, v rámci ktorej získali vybrané základné a materské školy nové vzdelávacie materiály prepojené na digitálny edukačný obsah, učitelia absolvovali odborné školenia […]

Pokračovať v čítaní

IKATIKA – komplexné riešenie pre učiteľov

V rámci pilotného projektu IKATIKA je pedagogickým zamestnancom zapojených škôl sprístupnené komplexné riešenie, v podobe digitálneho edukačného obsahu, metodickej príručky a odborného školenia na ich uplatnenie v praxi. Na portáli http://planetavedomosti.iedu.sk/ je pre projekt vytvorená vlastná záložka IKATIKA. V nej sú materiáli zoradené podľa cieľového jazyka – Rómsky jazyk, Rusínsky jazyk a Maďarský jazyk. Každý jazyk obsahuje interaktívne cvičenia a úlohy, a tiež […]

Pokračovať v čítaní
Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym.  „Našou ambíciou v tomto pilotnom projekte je otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich […]

Pokračovať v čítaní