Metodika

Metodické námety a odporúčania na výchovno-vzdelávaciu činnosť s možnosťou využitia bilingválneho digitálneho obsahu pri práci s deťmi a so žiakmi z rómskej komunity alebo národnostných menšín.

Príspevky v publikácii IKATIKA sú rozdelené do troch častí – Metodické námety pre pedagogických zamestnancov pracujúcich s rómskymi žiakmi, Metodické námety pre pedagogických zamestnancov pracujúcich s rusínskou menšinou a Metodické námety pre pedagogických zamestnancov pracujúcich s maďarskou menšinou. Každá z častí obsahuje jedenásť tém prepojených na digitálny edukačný obsah dostupný na webovom sídle www.planetavedomosti.iedu.sk prostredníctvom jednoduchého kódového systému.

Tento digitálny obsah sprístupní deťom obsah výchovy a vzdelávania v materinskom jazyku, poskytne prostriedky a podnety na učenie sa a objavovanie okolitého sveta.

ikatika-metodiky-mockup