Adresa

Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín,
Mária Prékop – riaditeľka odboru,
Stromová 1, 813 30 Bratislava

Telefón

Tel.: 02/59374 444


Fax: 02/59374 214

Email

ikatika@ikatika.sk
sekretariat.ogis@minedu.sk

Kontaktný formulár

Napíšte nám správu