„Digitálny obsah pre MŠ a nulté ročníky ZŠ“

na podporu integrácie digitálnych technológií do vzdelávania detí z jazykovo zmiešaného prostredia a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Cieľom projektu je sprístupniť digitálny edukačný obsah a poskytnúť metodickú podporu vo forme metodickej príručky a školení pedagogickým zamestnancom pracujúcim s deťmi z jazykovo zmiešaného prostredia a s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, overiť potenciál využitia digitálnych technológií a interaktívnych metód vo vzdelávaní takýchto detí a získať spätnú väzbu a reakcie učiteľov na možnosti využitia bilingválneho digitálneho obsahu v každodennej praxi.

Digitálny edukačný obsah v kombinácii s odbornou metodickou príručkou predstavujú jedinečný nástroj pre prácu učiteľov materských škôl i nultých ročníkov základných škôl.

Do pilotného projektu sa zapojí 12 materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 6 materských škôl s vyšším počtom detí materinského jazyka rusínskeho a 12 základných škôl s nultým ročníkom s prevahou žiakov s rómskym materinským jazykom na základe odporúčania MŠVVaŠ SR.

Digitálny obsah

Vybraný bilingválny digitálny edukačný obsah pre využitie v každodennej praxi pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi z jazykovo zmiešaného prostredia a s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Metodická príručka

Metodické námety pre pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi z jazykovo zmiešaného prostredia a s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, s možnosťou využitia digitálneho obsahu a interaktívnych metód.

Školenia

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na prácu s digitálnym edukačným obsahom a metodickou príručkou.

„Digitális tartalom az óvodák és az alapiskolák nulladik évfolyama számára”

a digitális technológiák oktatásba való integrálásának  támogatására a többnyelvű és a szociálisan hátrányos környezetben élő gyermekek részére

A projekt célja, hogy a többnyelvű és a szociálisan hátrányos környezetben élő gyermekek oktatásával foglalkozó pedagógusok számára digitális tartalmat tegyen hozzáférhetővé, módszertani kézikönyv és tanfolyamok formájában módszertani támogatást nyújtson számukra, továbbá felmérje a digitális technológiák és az interaktív módszerek alkalmazásának lehetőségeit az ilyen gyermekek oktatásában; a visszajelzések és reakciók révén megismerhetővé válik, hogyan vélekednek a pedagógusok a kétnyelvű digitális tananyagnak a napi oktatási gyakorlatban való alkalmazásának lehetőségéről.

A digitális tananyag és a módszertani kézikönyv együtt egyedülálló eszközként segíti az óvodák és az alapiskolák nulladik évfolyamában oktató pedagógusok munkáját.

A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma ajánlása alapján a kísérleti projektbe 12 magyar tanítási nyelvű óvoda, 6, nagyobb számú ruszin anyanyelvű gyermeket oktató óvoda és 12 olyan alapiskola kapcsolódik be, ahol a nulladik osztály tanulóinak többsége roma anyanyelvű.

Digitális tartalom

Válogatott kétnyelvű digitális tananyag a mindennapi pedagógiai gyakorlatban való alkalmazásra a többnyelvű és a szociálisan hátrányos környezetben élő gyermekeket oktató pedagógusok számára.

Módszertani kézikönyv

Módszertani ötletek a többnyelvű és a szociálisan hátrányos környezetben élő gyermekek oktatásával foglalkozó pedagógusok számára a digitális tartalom és az interaktív módszerek alkalmazásának lehetőségével.

Tanfolyamok

Pedagógusok továbbképzése a digitális tartalom és a módszertani kézikönyv alkalmazásához.

„Діґіталный обсяг про МШ і нулты річникы ОШ‟

на підпору інтеґрації діґіталных технолоґій до навчаня дїтей із языково змішаной теріторії і дїтей із соціално нерівноцїнного середовиска.

Цілём проєкту є приближыти діґіталный обсяг навчаня і методічно – посередництвом методічного приручника і курзів – помочі педаґоґам, якы роблять із дїтми з языково змішаной теріторії і з дїтми із соціално нерівноцїнного середовиска, перевірити потенціал у хоснованю діґіталных технолоґій і інтерактівных метод в едукації такых дїтей, і здобыти інформацію і реакції учітелїв на можности хоснованя білінґвалного діґіталного обсягу в каждоденній практіцї.

Діґіталный обсяг навчаня в комбінації з одборным практічным приручником суть унікатным інштрументом про роботу учітелїв матерьскых школ і нултых річників основных школ.

У вступнім проєктї возьме участь 12 матерьскых школ з навчалным языком мадярьскым, 6 матерьскых школ з бівшов кількостёв дїтей з материньскым языком русиньскым і 12 основных школ з нултым річником з перевагов школярїв з материньскым языком ромскым на основі рекомендації МШНБіШ СР.

Діґіталный обсяг

Válogatott kétnyelvű digitális tananyag a mindennapi pedagógiai gyakorlatban való alkalmazásra a többnyelvű és a szociálisan hátrányos környezetben élő gyermekeket oktató pedagógusok számára.

Методічный приручник

Методічны пропозіції про педаґоґів, якы роблять із дїтми з языково змішаной теріторії і з дїтми із соціално нерівноцїнного середовиска, з можностями хоснованя діґіталого обсягу і інтерактівных метод.

Курзы

Курзы про педаґоґів заміряны на роботу з діґіталным обсягом навчаня і методічным приручником.

„Digitalno pherďipen prekal o Dajakere sikhľarde the nulte sikhaďibnaskere berša andro Bazutne sikhľarde“

prekal e integracija la digitalno technikakeri integracija andro čhavibnaskero sikhľuviben  andal o čhibakero maškaripen the prekal o čhave andal o socijalno zamuklo maškaripen.

Angluno andro projektos hin te phundravel o digitalno sikhavibnaskero pherďipen the te del metodiko žutiňiben andre buťakeri metodika, te sikhavel le sikhľarden, save keren buťi le čhavorenca andal o čhibakero maškaripen the prekal o čhave andal o socijalno zamukhlo maškaripen, te dodžanel pes, sar te chasňarel la digitalno technologijaha the interaktivno sikhavibnaha prekal kajse čhavore, te dodžanel pes e reakcija le sikhľarendar, save chaňaľibnaskere šajipena hin prekal keren buťi le bilingvalno dogitalne pherďipnaha andre sakoďivesutňi buťi.

Digitalno sikhavibnaskero pherďipen khetane la odborna metodikaha sikaven nevipen le sikhľardenge, save keren buťi andre cikňi sikhľarďi the andro nulte berša andro bazutne sikhľarde.

Andro pilotno projetos hin zathode 12 dajakere sikhľarde le ungriko sikhavibnaskera čhibaha, 6 dajakere sikhľarde le buter čhavenca rusiňiko dajakera čhibaha the 12 bazutne sikhľarde le nulte sikhľarde beršenca, kaj buter hin sikhľarde romaňa dajakera čhibaha pro lav MŠVVaŠ SR.

Digitalno obsahos

Avrikidlo bilingvalno digitalno sikhavibnaskero pherďipen prekal o sakoďivesutňi buťi le sikhľardenge, save keren buťi le čhavenca andal o buter čhibakero maškaripen the le čhavenca andal o socijalno nalačho than.

Buťakeri metodika

Metodicka thovibena prekal o sikhľarde, save keren buťi le čhavenca andal o buter čhibakero maškariben the le čhavenca andal o socijalno maškaripen le šajipnaha, sar te chasňarel o digitalno pherďipen the interaktivna metodi.

Sikhavibena

Le pedagogicko sikhľardengero sikhľuviben prekal e buťi le digitalno edukačno pherďipnaha the la buťakera metodikaha.

Partneri

Štátny pedagogický ústav

Sekcia informatiky MŠVVaŠ SR
Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR