Lektorky projektu IKATIKA: digitálna edukácia v štátnom aj materinskom jazyku je výrazný posun vpred

Lektorky projektu IKATIKA: digitálna edukácia v štátnom aj materinskom jazyku je výrazný posun vpred

V období od októbra do decembra 2017 realizovalo ministerstvo školstva pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym – pod názvom IKATIKA. Projekt bol poňatý komplexne, čiže  pedagógovia z pilotných materských a základných škôl získali okrem moderných metodických materiálov prepojených na dvojjazyčný […]

Pokračovať v čítaní